Bán xu ninja school online

07/11/2021

Đại lý bán xu ninja school online các máy chủ:

(máy chủ 1) bokken - (máy chủ 2+3) shuriken + tessen - (máy chủ 4) kunai - (máy chủ 5) katana                                                 (máy chủ 6) tone   -   (máy chủ 7) sanzu

- (máy chủ 1) bokken  xu x68 ( 100.000vnđ = 6.800.000 xu )

- (máy chủ 2+3) shuriken + tessen  xu x55 ( 100.000vnđ = 5.500.000 xu )

- (máy chủ 4) kunai  xu x68 ( 100.000vnđ = 6.800.000 xu )

- (máy chủ 5) katana  xu x68 ( 100.000vnđ = 6.800.000 xu )

- (máy chủ 6) tone  xu 60 ( 100.000vnđ = 6.000.000 xu )

- (máy chủ 7) sanzu  xu 60 ( 100.000vnđ = 6.000.000 xu )

Trên đây là giá xu đại lý bán theo giá ATM và các ví điện tử

Có thể mua xu bằng thẻ cào 

Liên Hệ Facebook Tại Đây