LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN

08/11/2021

Đại lý nhận cày thuê nhiệm vụ chính tuyến ninja school online các máy chủ:

(máy chủ 1) bokken - (máy chủ 2+3) shuriken + tessen - (máy chủ 4) kunai - (máy chủ 5) katana                                                 (máy chủ 6) tone   -   (máy chủ 7) sanzu

Làm nhiệm vụ chính tuyến:

- Nhiệm vụ 45: (20.000vnđ) hoàn thành 1 nhiệm vụ tà thú + 10 nhiệm vụ hằng ngày

- Nhiệm vụ 47: (20.000vnđ) Nhặt 200 cá hổ + 200 rắn tía

- Nhiệm vụ 49: (20.000vnđ) Câu cuốc gỗ

- Nhiệm vụ 51: (20.000vnđ) đánh 500 con mada

- Nhiệm vụ 53: (20.000vnđ) hái 99 nấm

- Nhiệm vụ 55: (20.000vnđ) lấy 150 bình Nước

- Nhiệm vụ 59: (35.000vnđ) bắt 15 tinh anh bọ xanh +5 thủ lĩnh

- Nhiệm vụ 63: (70.000vnđ)100 nvhn+5nv tà thú +10 lần win hang động

- Nhiệm vụ 65: (100.000vnđ) sử dụng 100 rương hang động và 15 rương thất thú bảoNhiệm vụ 65:sử dụng 100 rương hang động và 15 rương thất thú bảo

- Nhiệm vụ 67: (50.000vnđ) 2000đ phe bạch giả +2000đ phe hắc giả

- Nhiệm vụ 69: (30.000vnđ) chiến thắng 50 trận lôi đài Nhiệm vụ 69:chiến thắng 50 trận lôi đài

Trên đây là giá xu đại lý bán theo giá ATM và các ví điện tử

Mọi người có nhu cầu làm nhiệm vụ có thể liên hệ với mình để được tư vấn

Liên Hệ Facebook Tại Đây