Tất cả
kiếm 50 full 12
Cấp độ: 50
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
kunai vk12
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
sv5 kiếm 70 5mon 14 cả vk mắt ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
kiếm sv5 4 món 15 sx2cn gst kb
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
sv5 kunai vk 14 sói 5sao 11 sách ...
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
310,000đ
sv5 kiếm vk 14 sói 5 sao
Cấp độ: 120
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
470,000đ
quat sv5 2mon 16 full 14 sx 5sao vi ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
780,000đ
...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
..
Cấp độ: 79
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
340,000đ
...
Cấp độ: 102
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
650,000đ
...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
...
Cấp độ: 109
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ