Tất cả
...
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ